Alla utställningar

Bildarkivets nya adress
Bildarkivets kontor har under flera år varit förlagd på Filipsborgs herrgård. Kontoret har nu flyttats till kommunbiblioteket och dess bildarkiv. Vad gäller besöksadress se information om kontaktuppgifter här intill.
Rånön en bebodd ö
Rånön är den enda ö i Kalix skärgård som varit bebodd av människor, sannolikt från 1700-tal. Under den perioden var skogarna på Rånön tämligen intressant för det Svenska skeppsbyggeriet. F H af Chapman besökte ön år 1758-59, och konstaterade att skogen var av mycket god kvalité och särskilt lämpad för skeppsbyggeri. Det talas om att han ville anlägga ett örlogsvarv på Bergön som ligger intill Rånön. Under folkräkningen 1890 fanns hela 54 personer registrerade, som boende på ön. Här har man livnärt sig på Jordbruk, Skogsbruk och Fiske. Det skulle dröja ända fram till 1914 innan man fick en ordnad skolgång på ön. Omkring 1929 byggdes så det bönhus som än idag finns på ön.
År 1939 lades skolan ner och den fasta befolkningen minskades i rask takt. De nya samhälle som växte fram under 1900-talet innebar att Rånön inte längre var attraktiv som boplats för människornas försörjning. Med många av dom gamla Rånöborna som lämnade ön försvann en stor del av Rånöns historia. Kanske bildarkivet kan bidra med minnen och kunskap om denna ö.
Fotograferna Erik och Olga Hultin
Erik Olof Hultin född 1868-06-03 i Kärrby, Högsjö socken, Ramvik, Ångermanland. Erik flyttade till Nederkalix 1895. Fotot är ur bildsamlingen som bl.a. Elin Lindvall från Rånön lämnat efter sig (här till vänster i bild). Många bilder är från den tid då hon arbetatade som piga hos ovannämnda fotografen Erik Hultin.
Det troliga är att Erik fick sin utbildning i Kalmar där han startade sin första Ateljé. Sedan åkte han hem till Ramvik där han upprättade ytterligare en ateljé. Efter hans ankomst och etablering i Kalix, upprättade han även en ateljé i Töre. Erik Hultin var en stor fotograf med flera etableringar utefter Norrlandskusten.
År 1913 övertogs ateljeérna i Ramvik, Töre och Kalix av han hustru Olga.
Tyvärr saknas samtliga glasplåtar från denna tid. Enligt vaga uppgifter påstås att hela samlingen förstörts i samband med en brand. Bildarkivet tar gärna emot information om detta.
Gå till förstasidan


Det här är en presentation av Kalix kommuns bildarkiv. Teknik från SKOBA.