Utställning

Rånön en bebodd ö
Rånön är den enda ö i Kalix skärgård som varit bebodd av människor, sannolikt från 1700-tal. Under den perioden var skogarna på Rånön tämligen intressant för det Svenska skeppsbyggeriet. F H af Chapman besökte ön år 1758-59, och konstaterade att skogen var av mycket god kvalité och särskilt lämpad för skeppsbyggeri. Det talas om att han ville anlägga ett örlogsvarv på Bergön som ligger intill Rånön. Under folkräkningen 1890 fanns hela 54 personer registrerade, som boende på ön. Här har man livnärt sig på Jordbruk, Skogsbruk och Fiske. Det skulle dröja ända fram till 1914 innan man fick en ordnad skolgång på ön. Omkring 1929 byggdes så det bönhus som än idag finns på ön.
År 1939 lades skolan ner och den fasta befolkningen minskades i rask takt. De nya samhälle som växte fram under 1900-talet innebar att Rånön inte längre var attraktiv som boplats för människornas försörjning. Med många av dom gamla Rånöborna som lämnade ön försvann en stor del av Rånöns historia. Kanske bildarkivet kan bidra med minnen och kunskap om denna ö.
Gå till utställningen
Gå till förstasidan


Det här är en presentation av Kalix kommuns bildarkiv. Teknik från SKOBA.