Utställning

Bildarkivets nya adress
Bildarkivets kontor har under flera år varit förlagd på Filipsborgs herrgård. Kontoret har nu flyttats till kommunbiblioteket och dess bildarkiv. Vad gäller besöksadress se information om kontaktuppgifter här intill.
Gå till utställningen
Gå till förstasidan


Det här är en presentation av Kalix kommuns bildarkiv. Teknik från SKOBA.