Gå tillbaka
Bidra med information om bilden
Beställ en högupplöst kopia av bilden
Gå till förstasidan
Båtstakning
Båtstakning Timmerflottning
Okänd
slutet av 1900-talet (årtionde)
Salling Hugo
Kalix Älvdal
Här stakar man sig fram genom dom strida forsarna i området kring Parakka by. Ur Arvid Taube:s fotosamling över resan han genomförde tillsammans med sin vän fotografen Hugo Salling. Bildarkivet tar gärna emot kompletterande information om bilden.
Kalix kommun / Bildarkivet
Kalix kommun / Bildarkivet
Påsiktsbild
2344


Det här är en presentation av Kalix kommuns bildarkiv. Teknik från SKOBA.