Gå tillbaka
Bidra med information om bilden
Beställ en högupplöst kopia av bilden
Gå till förstasidan
Parakkakurkkio
Fors Fall Parakkakurkkio
slutet av 1900-talet (årtionde)
Salling Hugo
Kalix Älvdal
Här ligger timmret fast i stora brötar som flottningsarbetarna sedan får kämpa med för att få iväg utför forsen. Ur Arvid Taube:s fotosamling över resan han genomförde tillsammans med sin vän fotografen Hugo Salling. Bildarkivet tar gärna emot kompletterande information om bilden.
Kalix kommun / Bildarkivet
Kalix kommun / Bildarkivet
Påsiktsbild
2352


Det här är en presentation av Kalix kommuns bildarkiv. Teknik från SKOBA.