Gå tillbaka
Bidra med information om bilden
Beställ en högupplöst kopia av bilden
Gå till förstasidan
Båthamn
Arbetsliv och näringar Fiske
Bebyggelse och planering Hamnanläggningar
1963
Okänd
Nyborg
"Slussen" som båthamnen heter byggdes i mitten av 1950-talet. Eftersom fisket var av stor betydelse för många, så fanns även en stor iskällare i bortre änden på bild. Här landades det mesta av den fisk som fångades ända fram till att den verksamheten upphörde under slutet av 1960-talet.
Bildarkivet tar gärna emot kompletterande information om bilden.
Kalix kommun / Bildarkivet
Kalix kommun / Bildarkivet
Påsiktsbild
24


Det här är en presentation av Kalix kommuns bildarkiv. Teknik från SKOBA.