Gå tillbaka
Bidra med information om bilden
Beställ en högupplöst kopia av bilden
Gå till förstasidan
Nyborgs herrgård och förvaltarbostad
Bebyggelse och planering Bostadshus, exteriörer Herrgårdar, bruksgårdar
Skolor och bildningsväsen
1890
Nyborg
Huset var förvaltarbostad för Nyborgs sågverk under Bergman & Hummels tid. Med tanke på att unionsflaggan är hissad så måste fotot vara taget senast år 1905. Efter sågens nedläggning år 1901 inrättades i huset till vänster en av Nyborgs största skolor. Själva herrgårdsbyggnaden blev då lärarbostad på övre planet med matsal och gymnastiksal på nedre plan. I huset som skymtar bakom herrgården fanns även lokal för träslöjd. Skolan lades ned i början av
1960-talet. Bildarkivet tar gärna emot kompletterande information om bilden.
Kalix kommun / Bildarkivet
Kalix kommun / Bildarkivet
Negativ
Stort Utställningsfoto
268


Det här är en presentation av Kalix kommuns bildarkiv. Teknik från SKOBA.