Priser och beställningar

Kopior från bildsamlingen kan beställas både för privat bruk och publicering. Vi levererar dem i första hand som högupplösta kopior via e-post. Bilderna kan även erhållas på CD-skiva eller som papperskopior. 

För att kunna leverera bilden behöver vi veta följande: 

  • beställarens namn 
  • leveransadress 
  • faktureringsadress (om annan än leveransadress) 
  • organisationsnummer (i förekommande fall) 
  • vad bilden ska användas till (beskriv det avsedda användningsområdet så noga du kan) 
  • önskat format och antal kopior (vid beställning av papperskopior) 

Prislista 
Avgift vid beställning av fotografier på specialpapper.

Utskrift på specialpapper i A4-format 40 kronor per bild
Utskrift på specialpapper i max A5-format 25 kronor per bild
Digital högupplöst bild via e-post  40 kronor per bild
Bränning på CD-ROM (inkl. skiva)  20 kronor i grundavgift + 40 kronor per bild

Vid beställning av andra format eller andra fotografier på annat specialpapper mm, kontakta Bildarkivet. Se kontaktuppgifter.

Publiceringsavgift
För bilder som ska publiceras tillkommer en avgift. Samtliga priser rörande publicering avser engångsanvändning samt pris per bild om ej annat anges. Avgiften betalas varje gång en bild publiceras på nytt. Priset inkluderar 25% moms.

Böcker, tidningar, tidskrifter, broschyrer och dylikt.

Upplaga max Mindre bild, halvsida Helsida, dominerande Uppslag, omslag
1 000 300 kronor 425 kronor 625 kronor
2 500 425 kronor 550 kronor 750 kronor
5 000 550 kronor 675 kronor 875 kronor

Internet, hemsidor och dylikt
Första sida: 625 kronor per bild
Underliggande sidor: 300 kronor per bild

Porto tillkommer om bilderna skickas per post.

Gå till förstasidan


Det här är en presentation av Kalix kommuns bildarkiv. Teknik från SKOBA.